Widokowy lot balonem

Chronologia działań od pomysłu do realizacji

Z myślą o bezpieczeństwie moich klientów, które stawiam zawsze na pierwszym miejscu preferuję osobiste spotkanie celem nabycia vouchera na lot balonem. Taka forma zapewni pełną odpowiedzialność i gotowość do udzielenia szczegółowych odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania związane z realizacją lotów balonowych. W ten sposób unikamy nieporozumień oraz zapewniamy pełne zadowolenie z wykorzystania voucherów, osobiście dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo.

Wybrane realizacje

- zaręczyny - urodziny - rocznice ślubu - nagrody dla pracowników - i wiele innych
- zaręczyny - urodziny - rocznice ślubu - nagrody dla pracowników - i wiele innych

Zapraszamy do poznania bliżej magicznej przygody lotów widokowych balonem, gdzie każdy aspekt, od bezpieczeństwa po niezapomniane widoki, jest starannie zaplanowany i przemyślany.

regulamin realizacji działań balonowych

Swoje działania ze względów logistycznych realizujemy głównie na terenie Miasta Opola i w jego okolicach. Miejsce startu jest ustalane elastycznie, by zapewnić gościom niezapomniany widok na malownicze okolice. Niech powiewy wiatru przyniosą Wam niepowtarzalne doznania z perspektywy nieba, otwierając malarski pejzaż Opolszczyzny przed Waszymi oczami.

Loty i pokazy stacjonarne balonów na ogrzane powietrze są całkowicie uzależnione od niedających się precyzyjnie przewidzieć warunków meteorologicznych. Aby bezpiecznie napełnić balon i wykonać nim lot lub pokaz stacjonarny, pogoda musi być stabilna, a powietrze niezwykle spokojne, nie może być opadów oraz oznak zbliżającej się burzy. Prędkość wiatru nie powinna przekraczać 2 m/s przy ziemi. Latem działania balonowe organizowane są po wschodzie słońca lub 1-2 godziny przed zachodem słońca. Zimą działania balonowe realizowane są w ciągu dnia.

 • organizator przekazuje osobie obdarowującej voucher uprawniający do lotu balonem na ogrzane powietrze we wskazanej lokalizacji i czasie,
 • voucher uprawniający na lot balonem może być wykorzystany wyłącznie przez osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie (powyżej 10 roku życia lub o wzroście powyżej 1.4 m.), ale w towarzystwie osoby dorosłej,
 • voucher określa czas trwania jego ważności oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do lotu balonem,
 • osoba obdarowana zobowiązana będzie do stawienia się we wskazanym miejscu i czasie celem realizacji działań balonowych,
 • informacja na temat lotu zostanie przekazana na wskazany przez obdarowującego numer telefonu osoby lub osób obdarowanych w formie sms nie później niż 24 godziny przed realizacją działań balonowych,
 • osoba obdarowana zobowiązana jest do odpowiedzi potwierdzającej gotowość do lotu drogą smsową (nie później niż 2 godziny od otrzymania wiadomości sms od organizatora realizacji lotu balonem), a w przypadku braku odpowiedzi fakt ten traktowany jest jako niewykorzystana próba gotowości do lotu,
 • każda osoba obdarowana ma 2 możliwości odmowy stawienia się we wskazanym miejscu i czasie na lot z przyczyn losowych, ale należy pamiętać, że w sytuacji odmowy osoba ta przechodzi na koniec kolejki osób oczekujących na lot,
 • trzykrotna odmowa stawienia się we wskazanym miejscu i czasie powoduje utratę możliwości wykorzystania vouchera uprawniającego do lotu balonem nad Opolem,
 • osoby otrzymujące voucher, akceptują warunki niniejszego regulaminu  i wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w przypadku umieszczenia zdjęć na profilach fb lub instagram organizatora działań balonowych.
 • uzasadnione podejrzenie , że osoba obdarowana jest pod wpływem niedozwolonych środków odurzających co skutkuje uniemożliwieniem realizacji działań balonowych przez pilota,
 • problemy zdrowotne, szczególnie kończyn dolnych, skręcenia, zwichnięcia, itp.,
 • problemy z kręgosłupem,
 • problemy z sercem,
 • ciąża.

Ze względu na możliwość zabrania oprócz pilota do kosza balonowego 3 osób, w celu zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa i m.in. nie przegrzania powłoki balonu, voucher uprawniający na lot dedykowany jest osobom nie przekraczającym wagi 90kg. W przypadku wagi powyżej 90kg niezbędna będzie konsultacja z organizatorem o możliwości realizacji lotu.